west
Cases

ITV Hogeschool voor tolken en vertalen

Voor liefhebbers van taal en cultuur

Vanuit ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen kwam bij Beeldr de vraag binnen om de zichtbaarheid van de opleiding te vergroten en een eigentijdser verhaal uit te dragen om opnieuw aansluiting te vinden bij een jongere groep studenten.

ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen
ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen
Interculturele communicatie

In een strategische sessie met ITV en aan de hand van interviews met studenten hebben we uitgediept waar ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen voor staat en hoe de opleiding door studenten wil worden gezien. In de kern gaat de opleiding over interculturele communicatie. Een begrip dat alsmaar belangrijker wordt. We ontwikkelde een nieuwe huisstijl waarmee we dat helder en eenvoudig symboliseren.

ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen
ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen ITV Hogeschool voor tolken en vertalen
Maak jezelf onmisbaar

Om zoveel mogelijk nieuwe studenten te enthousiasmeren introduceerde we de campagne: ‘Maak jezelf onmisbaar’. Als tolk-vertaler ben je namelijk van cruciaal belang en het is zeer betekenisvol werk. Die boodschap willen we maximaal uitgedragen. In de campagne laten we tolken en vertalers en ex-studenten van de opleiding zelf aan het woord. Wat maakt het dat zij zich onmisbaar voelen?

ITV Hogeschool voor tolken en vertalen
ITV Hogeschool voor tolken en vertalen
Social Media Campagne op maat

Na een succesvolle invoering van de huisstijl werden ook de Social Media kanalen onderhanden genomen. Samen met ITV Hogeschool hebben wij een actieve organische Social Media campagne gevoerd. Hierin werd gericht op aanmeldingen voor tolk en vertaal modules, nieuwsberichten en data voor aanmelden of (online) evenementen.

phone