west
Cases

Working Talent

Steviger in de markt

Working Talent ontwikkelt IT-traineeships en vroeg Beeldr om het merk een re-brand te geven. Aan ons de taak om dit jonge, snelgroeiende bedrijf nog steviger en meer volwassen in de markt te zetten.

Working Talent
Working Talent
Goed, béta, best

Bij de start van de organisatie ontwikkelde Working Talent een logo. Na een aantal jaar voldeed dit logo niet meer aan de gewenste eisen. Zo bleek de leesbaarheid niet goed werken op klein formaat en was het logo niet flexibel genoeg in te zetten. Wij hebben een steviger en eigentijdser lettertype geïntroduceerd, de kleur groen flink opgefrist en de verhoudingen van de verschillende onderdelen in balans gebracht. Daarbij hebben we een aantal verschillende versies ontwikkeld zodat per toepassing gekeken kan worden welk logo het best tot zijn recht komt, met dezelfde WT-signatuur uiteraard.

Working Talent
Working Talent
Working Talent
Working Talent
Working Talent
Working Talent
Got what IT takes?

Zowel de opdrachtgevers als de ‘talenten’ (kandidaten) van Working Talent meten hun persoonlijk geluk af aan de mate waarin ze succesvol zijn op het gebied van hun werk. Ieder is om zijn eigen reden ambitieus en gedreven. Die drive brachten we tot uiting met energieke beelden waarbij we de doelgroep direct aanspreken op hun talent.

Working Talent
Working Talent
Working Talent
Working Talent
Resultaat

We hebben Working Talent op weg geholpen met het ontwerp en opmaak van veelgebruikte documenten waar ze zelf in kunnen werken. In combinatie met alle gemaakte keuzes kan Working Talent hun nieuwe uitstraling nu volop uit gaan dragen.

phone